Тежка остава ситуацията в наводнените карловски села, нужна е още техника

Над 104 единици тежка, средна и малогабаритна строителна техника работи вчера за отстраняване на щетите, причинени от наводнението в селата Богдан, Каравелово и Слатина. На терен за справяне с последиците от бедствието бяха изпратени 41 камиона, 20 колесни комбинирани багера, 2 булдозера, 4 фадроми, 8 верижни багера, 5 щипки, 10 резачки, 10 бобката и др. Благодарение на усилията на Кризисния щаб броят на техниката, ангажирана в разчистването плавно се увеличава.

Кризисният щаб все още се нуждае от допълнителни мощности и призовава всички собственици на тежка, средна и малогабаритна техника, които биха могли да я предоставят, да се свържат с Община Карлово.

В разчистването на пораженията взеха участие 48 военнослужещи и 380 доброволци, повечето от които от общински и държавни административни структури в област Пловдив. Работата на военнослужещите и доброволците беше организирана от военни координатори и 12 служители от общинска администрация – Карлово.

Продължава работата по възстановяване на уличното осветление в засегнатите от наводнението села. То ще бъде пускано поетапно, като най-бързо ще става това на местата където има запазени стълбове. На другите предстои да бъдат поставени електрически стълбове на мястото на отнесените от реката. Само в с. Богдан наводнението е изкъртило 150 стълба на уличното осветление.

Водоснабдяването в селата Слатина и Каравелово е възстановено почти изцяло, но водоподаването често се спира, тъй като възникват множество аварии. Екипи на ВиК работят за своевременното им отстраняване. ВиК работи и за възстановяване на водоснабдяването в с. Богдан, където мрежата е почти изцяло комппрометирана.

Водата в цялата община Карлово продължава да е негодна за пиене и готвене. РЗИ разрешава употребата й само за битови нужди. При отпадане на забраната от РЗИ, Кризисния щаб ще уведоми своевременно населението.

Заради очакваното струпване на много хора на едно място през почивните дни и повишената опасност от заразяване с COVID-19 РЗИ – Пловдив открива временен мобилен имунизационен кабинет. Медицинският пункт ще имунизира по график, както следва: 17.09.2022 г. от 9 до 12 ч. в с. Богдан; 17.09.2022 г. от 13 до 16 ч. в с. Каравелово; 18.09.2022 г. от 9 до 12 ч. в с. Слатина.

Кризисният щаб благодари на всички, които помагат да се справим с последствията от бедствието. Призоваваме доброволците, които ще ни помагат да се свържат с нас за по – добра координация на усилията ни по възстановяване на засегнатите села. Горещите ни телефони са 0899 16 06 29 и 0894 47 17 81.
Благодарим и на всички дарители, които подпомагат усилията на Община Карлово да се справи с бедствието.
Банкова сметка за дарения:

IBAN: BG81FINV91508416025382
BIC FINVBGSF
ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО,УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6
Титуляр: Община Карлово
БУЛСТАТ: 000471365
Код за вид плащане – 44 51 00

Председател на Кризисния щаб и кмет на Община Карлово
Д-р Емил Кабаиванов

Свързани статии