Само в Новинар: Ето защо са арестували шефа на фирмата, която ремонтира училища и забавачници в Карловско, проверяват и директорите

Проверките на Икономическа полиция Пловдив в община Карлово, които се извършват по училищни и предучилищни детски заведения, включително и държавни такива учреждения, касаят Програма за неотложни ремонти на Министерството на образованието.

Всички средства, преведени по тази програма, са на основание количествено-стойностни сметки, които самите учреждения са подали към ресорното министерство, заедно с изготвени проектни предложения. Задължение на директорите на учебните заведения и на създадена от тях комисия, е да разгледат подадените от фирми оферти относно тези спешни ремонтни дейности и да изберат изпълнител. Почти всички директори са избрали една и съща строителна фирма.

От направената от Икономическа полиция проверка е станало ясно, че фирмата е на Диян Д. от Русе, като тя е спечелила всички обществени поръчки в общините Карлово и Сопот за учебните заведения, с изключение единствено на училищни сгради в село Христо Даново и град Баня.

Според източници на разследването в случая се касае за фиктивно извършени ремонти по изготвените предложения и незаконосъобразно усвояване на средства от страна на строителната фирма.

Нашите източници допълват, че се проверяват и директорите на учебните заведения за нецелесъобразно изразходвани средства. Сумите, които се усвояват по тези обекти, варират от 200 хиляди до над 1 млн. лв.

Проверките продължават.

Свързани статии