Проверка на омбудсмана в наводнените райони извади още проблеми

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и кмета на Община Карлово Емил Кабаиванов, в която поиска проверка по конкретно поставени въпроси, получени в жалби от пострадалите хора след наводнението на 2 септември т.г.

Миналата седмица при експертна проверка на институцията в най-засегнатите карловски села Каравелово, Богдан и Слатина, бяха проведени разговори и получени конкретни жалби и сигнали от хората, останали без дом, с унищожена покъщнина, удавени домашни животни и разбита инфраструктура.

Проблемите, констатирани при проверката, омбудсманът обобщи в препоръката, изпратена до отговорните институции, като в писмото проф. Ковачева настоява за следните отговори:

Има ли проблем със снабдяването с храна и вода на възрастни и хора в неравностойно положение в пострадалите села и достатъчно ли са на брой пунктовете, от които се предоставят; гарантирано  ли е нормалното извозване на учениците от селата до училища в гр. Карлово; има ли водоноски, които да снабдяват хората и с вода за битови нужди; кога и в какви срокове се очаква бъде възстановено водоснабдяването в засегнатите от бедствието села; осигурена ли е достатъчна информираност за разпределянето на дарените и отпуснати за подпомагане на пострадалите средства.

Експертната проверка на омбудсмана на място установи, че 21 семейства от трите най-засегнати села са останали без дом и се нуждаят от фургони или друг възможен подслон. От тях 6 се намират в с. Каравелово, 10 в с. Богдан и 5 в с. Слатина. Електрическите уреди, от които се нуждаят пострадалите домакинства общо са –  241 хладилника, 196 бойлера, 226 перални, 238 печки, 214 телевизори, 10 фризера. Освен това още са им необходими мебели и дърва за огрев, които са отнесени от стихията.

„Като проблем е отбелязано, че някои от хората нямат адресна регистрация в селата и не могат да получат помощта от 375 лв., но от общината са заявили готовност да бъдат регистрирани веднага по настоящ адрес в съответното населено място“, пише омбудсманът.

Ковачева подчертава, че особено сериозен е проблемът с водоснабдяването, най-вече в трите най-пострадали села поради засегнатите помпени станции.

„Читалищата в населените места са превърнати в пунктове за приемане на помощи. От там се раздават храна, вода, дрехи. От читалището в с. Богдан служителите са попитали дали ще получат компенсации, тъй като работят по 12 часа на ден, включително в събота и неделя“, посочва общественият защитник.

Друга жителка на с. Каравелово се е оплакала от намерението за преместване на приемателния пункт само в кметството, под предлог, че хората ходели в няколко пункта и взимали помощи от няколко места. Но централизирането на приемателните пунктове в с. Каравелово само в кметството, според гражданите, е пречка те да могат да стигнат дотам, поради разрушената инфраструктура.

„Подадена е и жалба за невъзможност някои деца да отидат на училище в гр. Карлово, тъй като автобусите, които извозват учениците спират на отдалечени места извън селото и децата не могат да газят прах, кал и тиня, за да стигнат“, допълва омбудсманът.

В друг сигнал жена от с. Слатина, споделя, че на възрастните хора и тези в неравностойно положение вече не им се носи храна вкъщи, а те трудно стигат до кметството.

Освен това „от всички населени места хората изразяват притеснение и несигурност дали отпуснатите средства, както и дарените, ще стигнат до пострадалите и дали разпределянето ще бъде справедливо и коректно”.

Проф. Ковачева посочва, че липсва и достатъчно информираност за начина, по който ще се извършва разпределянето на средствата и контролът върху тази дейност.

Тя подчертава, че в тази връзка вече е отправила препоръка заради пропуск да бъде включено село Войнягово в организираната от общината DMS кампания. В резултат на намесата на Омбудсмана селото вече фигурира освен в заповедта на кмета на общината за обявеното бедствено положение и в кампанията.

В препоръката си омбудсманът посочва още, че при проверката й се е установило, че в селата Каравелово, Богдан и Слатина има много тежка техника, но тя все още разчиства основните инфраструктурни обекти и само малка част е навлязла в домовете на хората.

„В с. Слатина това е видно, докато в с. Каравелово вече се работи и по наводнените с кал и трупи дворове на хората. Като проблем се очертават и трудностите да се осигурят лопати и колички на всички доброволци“, пише общественият защитник.

Препоръката ТУК .

Свързани статии