Първомай: Пръскат срещу Малка тополова стъкленка в общината

Община Първомай уведомява заинтересованите лица и общественост за предстоящо третиране срещу Малка тополова стъкленка с препарат „Моспилан 20 СП”, както следва:

ДО ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
Съобщава, че е получено уведомление от TП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО
СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ“ за предстоящо третиране срещу Малка тополова
стъкленка с препарат „Моспилан 20 СП”. Ще се осъществи авиационно третиране
на площи и терени, както следва:
– 27.07.2022 г. от 07:00ч. до 10:00ч. – р. Марица – на отстояние 3 км. от с.
Градина.
– 27.07.2022 г. от 07:00ч. до 10:00ч. – р. Мечка – отдел 19 „г”, 19 „и” и 19 „ж”
на отстояние 1 км от гр. Първомай и кв. Дебър.
Карантинен срок на препарата 20 дни.

Свързани статии