От днес изплащат еднократната помощ на пострадалите в карловските села

96 къщи в селата Богдан, Каравелово и Слатина ще бъдат обследвани от инженер-конструктор поетапно в близките дни. Ще бъдат изготвени заключения дали обследваните домове подлежат на ремонт, или трябва да бъдат разрушени. За извършената дейност ще бъдат съставени протоколи, които ще се предоставят на собствениците на имотите.

Ако, според експертите, постройката не може да бъде ремонтирана, Общината ще съдейства за уреждане на документите и физическото й премахване. На собствениците, чиито домове са годни за живеене, ще бъдат отпуснати базови строителни материали за извършване на ремонтите. В момента Кризисният щаб подготвя списък с първоначално необходимите артикули, който ще изпрати на областния управител на Област Пловдив. Държавата е поела ангажимент да помогне на пострадалите с някои основни строителни материали.

Продължава работата по възстановяване на водоснабдяването в засегнатите от наводнението села. Водоснабдяването в с. Слатина е възстановено. Работата на ВиК екипите е затруднена от честите аварии в оцелялата водопроводна мрежа. По тази причина в някои части на с. Каравелово водата беше спряна отново, след като в края на миналата седмица водоподаването бе възстановено.

Водата в община Карлово продължава да не е годна за пиене и готвене вследствие на бедствието, но данните са, че показателите й постепенно се подобряват. Очаква се становище на РЗИ – Пловдив кога и в кои селища ще отпадне забраната за ползването й за друго, освен за битови нужди.
От днес започна изплащането на еднократната социална помощ в размер на 375 лв. от Агенцията за социално подпомагане. Парите са преведени по банков път или в съответните пощенски клонове, откъдето пострадалите могат да ги получат. От Агенцията припомнят, че хората, които са пострадали, но не са подали заявления за помощ, все още могат да го направят – по пощата, на електронна поща или лично.

Повече от 69 единици едра, средна и малогабаритна строителна техника разчистваха вчера пораженията от наводнението в карловските села Богдан, Каравелово и Слатина. В речните корита, по улиците и частните домове в засегнатите села работиха 27 камиона, 12 колесни комбинирани багера, 2 булдозера, 2 фадроми, 5 верижни багера, 8 резачки, 11 бобката и др. Голяма част от описаната техника е осигурена от Кризисния щаб на Община Карлово, ръководен от кмета д-р Емил Кабаиванов.

На терен в неделния ден бяха и 32 военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада, 206 доброволци и 13 служители на общинската администрация. От днес до края на седмицата армията отново ще изпраща 120 военнослужещи, които да помагат на населението в с. Богдан и с. Каравелово.

Кризисният щаб благодари на всички дарители, които подпомагат усилията на Община Карлово да се справи с бедствието.
Банкова сметка за дарения:
IBAN: BG81FINV91508416025382
BIC FINVBGSF
ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО,УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6
Титуляр: Община Карлово
БУЛСТАТ: 000471365
Код за вид плащане – 44 51 00

Председател на Кризисния щаб и кмет на Община Карлово
Д-р Емил Кабаиванов

Свързани статии