Общинският съвет в Брезово с декларация до президента, премиера и три министерства срещу кариерата за варовици в Тюркмен

„Да не бъде сключван концесионен договор за добив на варовици между „Агро Ерг“ ЕООД и Министерство на енергетиката в местността „Орманите“ на територията на село Тюркмен и да се предприемат спешни мерки за недопускане подписването на такъв документ.“ Това се казва в Декларация на Общинския съвет на Брезово, приета единодушно на извънредно заседание, която днес бе изпратена до президента Румен Радев, премиера Гълъб Донев, министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, министъра на енергетиката Росен Христов, министъра на здравеопазването Асен Меджидиев и областния управител на област Пловдив Ангел Стоев.

Според общинските съветници инвестиционното намерение противоречи на Плана за интегрирано развитие на община Брезово за 2021-2027 г., а именно на стратегическа цел 1: Постигане на балансирано икономическо развитие, основано на местните традиционни производства и използване на потенциала на богатото културно-историческо наследство; както и на стратегическа цел 2: развитие на техническата инфраструктура и подобряване на жизнената среда.

„Убедени сме, че инвестиционното предложение поставя под риск съществуването и развитието на селското стопанство и туризма в региона, които са основен поминък. Не желаем общината от селскостопански район с екологично земеделие, находища на редки видове растения, животни и птици, с бързо развиващ се в последните години туризъм, да се превърне в място за добив на строителни материали. Това ще доведе до замърсяване на подпочвените води, защото теренът е в непосредствена близост до вододайната зона на село Тюркмен“, пишат съветниците в декларацията.

Съгласно Общия устройствен план на Община Брезово, териториите, в които се предлага кариерата, попадат в зона на земеделски и пасищни земи, като е забранена промяна на предназначението. Така че всяко инвестиционно намерение трябва да премине първо през процедура за промяна на Общия устройствен план.

Териториите попадат и в непосредствена близост до газопровод и нефтопровод и потенциални взривни дейности биха били заплаха за екокатастрофа.

Същата позиция за недопускане на сключване на концесионен договор изразява и Общинската администрация.

Снимка: Гергана Даскалова

Свързани статии