Общински съвет Карлово ще открие процедура за определяне на съдебни заседатели

Общински съвет Карлово ще открие процедура за определяне на съдебни заседатели за мандат 2023 – 2027 година, това стана ясно днес на провелото се редовно заседание в зала „Васил Караиванов“. Всички изисквания към кандидатите и документите, нужни за кандидатстване, ще бъдат публикувани допълнително. Местата определени за нуждите на Районен съд Карлово са 30, а крайният срок за подаване на документите ще бъде 31 октомври 2022 година, поясни председателят на ОбС Карлово – Доньо Тодоров.

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов представи пред общинските съветници и докладни за учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на храм-параклис в село Марино поле и безвъзмездно предоставяне на общински имот в село Розино на МВР, в който ще се помещава полицейският участък.
Другите докладни записки, разгледани и приети от ОбС Карлово, бяха свързани с промяната на собственост на поземлени имоти, разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове, актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. и др.
Всички решения, взети на редовното заседание на 30.06.2022 година, ще бъдат публикувани на официалната Интернет страница на Община Карлово в законоустановения срок.

Свързани статии