Община Първомай и „Булекопак“ АД организираха творчески еко работилници/СНИМКИ/

С настроение и усмивки служители на Община Първомай, съвместно с „Булекопак” АД – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, организираха творчески еко работилници за най-малките жители на града.

Инициативата се проведе на 14.06.2022г. в Детска градина „Осми март“ и Детска градина „Марица“.

Децата изслушаха лекция за разликата между различните видове опаковки и как се рециклират, запознаха със системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на територията на Община Първомай. Представителите на „Булекопак” АД предоставиха различни видове използвани опаковки, а децата им вдъхнаха живот, изработвайки малки вази и костенурки. Целта на инициативата беше да поощри повторната употреба, с цел намаляване отпадъците от опаковки.

За децата тези дейности се оказаха забавни и интересни и несъмнено много полезни и поучителни – за повишаване на екологичната култура и формиране на отговорно отношение към природата, което е гаранция за чиста околна среда и по-добро качество на живот.

Свързани статии