Нивото на река Стряма опасно се покачва при моста на Баня

Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в момента обхождат територии около река Стряма. Дирекцията следи нивата на реките в Източнобеломорския район, както чрез системите за ранно предупреждение, така и чрез контакт с Националния институт по метеорология и хидрология.

Заради продължаващите валежи, нивото на река Стряма при моста на гр.  Баня в момента се покачва.

На други места в Източнобеломорския район няма данни за наводнения в следствие на придошли води от реки. По данни от системата за ранно предупреждение за водосбора на реките Марица и Тунджа нивата на реките (с изключение на река Стряма) са под праговете за тревога, като не се очаква да бъдат достигнати и след валежите през предстоящите дни.

Създадена е организация за събиране и обобщаване на оперативната информация, поддържа се връзка с дежурните звена при областните и общински администрации, кметове на населени места, „Напоителни системи“ ЕАД, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ на ДАМТН, НЕК „Предприятие язовири и каскади“, регионалните структури на ПБЗН. Чрез обработка на оперативната информация се следи за състоянието на язовирите, реките, както и критични участъци по диги, укрепителни съоръжения и засегнати населени места. Поддържа се непрекъснато връзка с компетентните органи в района на компрометираната дига на река Стряма.

В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ до момента са постъпили два сигнала за излизане на реки извън коритото си.

Скъсана е дига на реката в село Богдан, община Карлово. Водата залива селото. На някои улици водата е достигнала 1,5 метра при първите етажи на къщите.

И двата сигнала са препратени до Областна администрация, „Напоителни системи“ ЕАД, Община Карлово. Представители на администрациите и главния инженер на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица са уведомени незабавно и по телефона с оглед предприемане на своевременни действия.

Снимка: Димитър Димитров, БНТ

Свързани статии