Над 1300 служители на МВР осигуряват обществения ред на изборите в Пловдив и областта

От ОДМВР – Пловдив са предприети всички необходими мерки за охраната на обществения ред, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и гарантиране законосъобразността на предстоящите избори на 2 октомври.

В дирекцията е сформиран щаб, който ръководи дейността на подразделенията в координация с ръководството на МВР и всички ведомства и институции с отношение към изборния процес. В 13-те районни управления са създадени оперативни групи за своевременна проверка на информация за противообществени прояви и престъпления, постъпила на тел. 112 или в дежурната част на съответната структура.  На откритите денонощни линии в МВР – телефон 02/9011298 и имейл [email protected], ще се приемат единствено сигнали, свързани с нарушения, които могат да възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и съотносими към отговорностите на министерството.

Общо 1330  служители на МВР от структурите на полицията, пожарната и жандармерията участват в организацията около изборите в Пловдивска област. Освен за външната охрана на местата за гласуване, униформените имат ангажимент за цялостното обезпечаване на реда и безопасността на движение и стриктното спазване на изборното законодателство.

Още от 13 септември полицията пази изборните книжа в общинските и районни администрации. В петък вечерта пък започва охраната на 954 машини за гласуване в Пловдив и областта. От тях 506 са определени за секциите в 16 РИК, а 448 –  за 17 РИК, и транспортирането им до съответните места ще бъде в събота с полицейски съпровод. Гласуването ще се извършва в общо 981 секции, като са предвидени и 12 мобилни избирателни секции. Разкрити са секции и в някои болници.

Външната охрана на местата за гласуване ще бъде поета в събота и продължава до края на изборния ден в неделя. По време на вота в изборните помещения няма да се допускат лица в нетрезво състояние и носещи опасни предмети или оръжие. При  необходимост служителите на реда могат да оказват съдействие само с изрично писмено искане от председателите на секционните комисии.

След обявяване на края на изборния ден е създадена организация за обезпечаване на транспортирането на изборните машини и документация до 16 и 17 РИК.

На 2 октомври е осигурена възможност на българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас, но по различни причини нямат валидни документи за самоличност, да се сдобият с необходимото удостоверение. Документът се получава при подадено лично искане на гишетата в сектор БДС в Пловдив или в съответното районно управление, които ще работят от 8.30 ч. до 19.00 ч.

Свързани статии