Кметът на Първомай поздрави НСОРБ по случай 26-тата годишнина на сдружението

Кметът на общината Николай Митков изпрати поздравителен адрес до Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по случай 26-тата годишнина от учредяването на Сдружението.

В текста се посочва, че през годините НСОРБ доказва своята роля като партньор и защитник на интересите на местните власти и балансьор между тях, в търсене на равнопоставеност и прозрачност.

Отчетено е и доброто взаимодействие на Сдружението с институциите, подкрепата на общините при осъществяване на правомощията им, тяхната защита пред органите на централната власт, които са ключови фактори, оказващи положителен ефект върху работата на всяка администрация.

,,Вярвам, че нашето успешно партньорство ще продължи да се развива, носещо нови успехи, за утвърждаването на отговорна местна власт в полза на гражданите!

Пожелавам на целия екип здраве, благополучие и успехи! Бъдете все така ефективни и последователни в работата си!” – казва в обръщението си кметът.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 година с участието на 1/3 от общините. В средата на 1997 г. броят на общините става 2/3, което дава право на Сдружението да бъде легитимен представител на местната власт, да представлява и защитава нейните интереси. От 1999 година в НСОРБ членуват 264 от общо 264 общини в страната. През 2015 г. членовете на НСОРБ стават 265, след присъединяването на новосъздадената община Сърница. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност на своите членове.

Свързани статии