Кметът на Първомай инициира среща в Асоциацията по ВИК

На 17 юни 2022г. в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация, с председател Йордан Иванов, се проведе работна среща във връзка с водоснабдяването в с.Градина.

Срещата беше инициирана от кмета на общината Николай Митков, след сигнал на жители на с.Градина, свързан с остарялата водопроводна мрежа в града, предизвикваща чести аварии и големи загуби на питейна вода.

През летните месеци недостига на питейна вода е осезателен, липсата на канализация също е голям проблем за жителите. Тези проблеми бяха разисквани на срещата. Преди време РЗИ затвори Сондаж 11 и Сондаж 13, поради минимално завишени стойностни показатели, съгласно Европейските стандарти. В хода на разговорите се стигна до решение, поне един от спрените сондажи да бъде пуснат след вземане на нови проби. По проблема с канализацията стана ясно, че към момента има изготвен само прединвестиционен проект за канализация. Кметът Николай Митков пое ангажимента да бъде изготвен цялостен проект за обновление на ВиК мрежата в с.Градина. Имаше предложение от служителите на ВиК, че може да се ползва Пречиствателната станция на града, за да се намали стойността на проекта.

Предвид важността на поставените проблеми и големия обществен интерес ще бъде насрочена нова среща, в която ще участват и представители на Регионалната здравна инспекция – Пловдив.

Свързани статии