Институциите с проверка за незаконна сеч в района на бедствието в община Карлово

Очаква се от днес да започне проверка за незаконна сеч в района на бедствието в община Карлово.

Ще бъде направена проверка на място за извършената сеч и дейности в горите в този район, както и да се установи има ли допуснати нарушения, включително дали евентуално допуснатите нарушения имат връзка и отношение към случилото се бедствие,  заяви вчера на брифинг в Министерския съвет служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с наводнението.

Демерджиев обяви, че проверката ще започне още днес, а в нея ще участват представители на полицията, прокуратурата, земеделското министерство, както и на местната власт и медиите.

Много от пострадалите от наводненията в община Карлово заявиха, че причината за бедствието са незаконните сечи. До момента данните не показват злоупотреби или връзка с наводнението. От служебното правителство вече няколко пъти отправиха покани към представители на медиите да се включат в проверките, за да бъде всичко прозрачно и видимо за обществото.

По данни на природозащитната организация WWF, която се бори срещу незаконните сечи и изготвя доклади за незаконния дърводобив в България, годишният обем на незаконната сеч в България достига 2,4-2,7 млн. плътни куб. м. или между 1/4 и 1/3 от общия добив. Всичко това генерира скрити приходи от около 150 млн. лева годишно, според WWF. Освен че води до колосални финансови загуби, сечите възпрепятстват горите в ефективното изпълняване на техните производствени, водоохранни и природозащитни функции, обяснява Добромир Добринов, експерт по природозащитно законодателство във WWF в информация на сайта на организацията. „Всичко това води до сериозни екологични последици като промяна на местообитанията, прекъсване на важни биокоридори, загуба на видове, ерозия на почвата“, допълват експертите.

Кои са основните незаконни дейности, свързани с дърводобива?

• отсичане на дървета без печат
• извършване на сечи без разрешително
• транспортиране на дървесина без съответния документ и манипулиране количеството и качеството на добития материал.

Ако станете свидетели на изсичане на дървета и смятате, че това се извършва без необходимите разрешителни или по неправилен начин, може да допринесете за опазването на гората като извършите предварителна проверка (на терен, в горския кадастър на http://gis.wwf.bg и в регистрите на ИАГ на http://iag.bg) и сезирате отговорните институции. Най-лесно, но и несигурно като резултат и обратна връзка е да се обадите на телефон 112, приемащ от 2015 г. сигнали и за нарушения  в горите, посочват от WWF.

При по-сериозни и значими случаи може да се сезират институциите чрез :

– заявление за достъп до обществена информация до директора на РДГ с молба за цялата документация, която би трябвало да съпътства извършването на сечта. Използвайте го, за да разберете дали наистина става въпрос за злоупотреба;

– сигнал до Регионалната агенция по горите (РДГ) – с него се иска проверка относно законосъобразността на сечите и информация дали гората е в защитена зона, дали е стара (с възраст над 100 години), дали е крайречна, запазват ли се дърветата с хралупите и гнездата на защитените видове./БТА

Свързани статии