Инициатива в Карлово по повод 26 юни – Международен ден за борба срещу наркотиците/СНИМКИ/

На 22.06.2022 год. по покана на ПГЖПТ „Христо Смирненски“ – гр. Карлово, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Нели Минчева, изнесе беседа за вредата от наркотиците. Поводът е 26 юни – Международен ден за борба срещу наркотиците.

Учениците от 8а, 8в и 9 б класове се запознаха с най-новите данни за разпространението на наркотиците, вредата от тях, новите наркотици и влиянието им върху здравето. Те имаха възможност да „погледнат“ през очите на употребилия наркотични вещества, като сложиха симулационни очила и участваха в различни демонстрации.

Надежда Инджова от 8а клас представи Презентация за видовете наркотици и начините за разпознаване на употребилия с тях. Клуб“Дебати“ към училището с ръководител Надежда Шопова бяха изготвили проект и колаж по темата.

Всички участници получиха информационни материали, подготвени от МКБППМН.

Свързани статии