Фотоволтаична централа на покрива на Община Брезово

Фотоволтаична конструкция с мощност близо 30 киловата бе инсталирана на покрива на Община Брезово. Избраните панели са с монокристални силициеви фотоклетки.

Фотоволтаичната електроцентрала се състои от 72 модула, ориентирани на изток-запад и монтирани под наклон 10 градуса. Подредени са в четири групи, като към всяка има по 18 последователно свързани модула. Та са с мощност по 410 Wp или обща мощност на централата близо 30 киловата.

Произведената електроенергия ще се използва са собствено потребление, излишъкът ще се генерира в електроразпределителната мрежа. Очакваното количество произведена енергия за година е близо 44 MWh.

Проектът е със средства по капиталовата програма на Общината.

Свързани статии