Фотоконкурс „Свежен лято 2022“ стартира в Брезовско

Фотоконкурс Свежен лято 2022 стартира от 27 юли до 22 септември в община Брезово.

Организатори са Община Брезово съвместно с Архитектурно-исторически резерват – Свежен.

Във Фотоконкурса може да участва всеки без ограничение на възраст, пол, религиозни и политически убеждения, любители и професионалисти.
Снимките трябва да са направени в периода 27.07.2022 г – 22.09.2022 г. от село Свежен и околностите му. Участието може да бъде в 2 направления: Любители и Професионалисти и 3 категории:

Природа, Забележителности, Хора.

Снимките на всеки един участник трябва да са качени в страницата на АИР – Свежен, # facebook.com/air.svezhen като коментар под съобщението. Преди снимката да се изпише Направлението и Категорията, в която участва; име на автора, дата и място.
Всеки един участник може да качи до 2 снимки във всяка една категория. Размерът на снимките да е минимум 2000 пиксела по дългата страна.

– Ако снимката е в категория Хора, авторът трябва да има съгласието на хората, присъстващи на кадъра за участие в конкурса.
– Организаторът има право да премахне снимки, които не отговарят на темата, също и такива с обидни, неприятни и неприлични мотиви, без допълнително обяснение.
– След крайната дата на Фотоконкурса снимките ще бъдат разгледани и оценени от компетентно жури – фотографите Иван Панкев и Олег Константинов.
– Критерии за оценка на снимките: работа със светлината, цветови баланс, работа с фокусното разстояние, композиция на кадъра, оригиналност/креативност.
– Резултатите и наградите ще бъдат обявени на страницата на Архитектурно-исторически резерват – Свежен до 10 дни след края на конкурса.
– Спонсорите и предоставените от тях награди за Фотоконкурс СВЕЖЕН ЛЯТО 2022 ще бъдат последователно представени на страницата на АИР – Свежен.
– В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии. Участниците са длъжни, при съмнения относно авторството, да предоставят на организаторите оригиналните нередактирани кадри.
– Във Фотоконкурса НЕ могат да участват организаторите и спонсорите.

Всеки един участник с публикуването на снимки на страницата на АИР – Свежен ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ тези снимки да се използват и разпространяват от Организатора на конкурса с цел реклама и популяризиране на туристическа дестинация Свежен.
Наградените снимки стават собственост на организатора на конкурса.
Този Фотоконкурс няма общо с Facebook и не се използват функциите му с цел участие и победа.

Организаторите пожелават успех на всички участници!

Свързани статии