Ето кога през юли ще има стрелби на военния полигон в Анево

Уведомявам Ви, че през месец Юли – 2022 г. на учебен център „Анево” ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

1. На 01 (първи); 04 (четвърти), 08 (осми), 18 (осемнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори) – за времето от 08.10 часа до 22.00 часа.

2. Нa 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 19 (деветнадесети), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети) – за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Моля за своевременното уведомяване и предупреждаване на местното население, че влизането на хора, животни и техника в района на полигона на посочените дати при провеждане на стрелби е забранено и опасно за живота и здравето им. Разчитам на Вашето съдействие.

КОМАНДИР 61 МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА – КАРЛОВО БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДЕЯН ДЕШКОВ __.06.2022 г.

Свързани статии