Eкипът на община Брезово, общински съветници и кметове повишиха бизнес комуникационните си умения, протокол и етикет

С тънкостите на бизнес етикета в 21 век в тон със световните тенденции се запознаха служителите на администрацията и общинските съветници от Община Брезово. Те се включиха в обучение за подобряване на екипната работа и повишаване на квалификацията. Участниците научиха как да подобрят комуникационните си умения, как умело да се впишат във всеки колектив, какви са културните различия в бизнес общуването. Чрез практически задачи и казуси те сами стигнаха до начините за заздравяване на добрите отношения в екипа и до умението да се води успешен диалог.

Обучението, организирано от Община Брезово, се проведе в Поморие, съвместно с Община Куклен. Сред присъстващите бяха както представители на Общинската администрация, така и кметовете на селата от община Брезово, кметски наместници и общински съветници.

Обучаващите от “Евро Алианс“ разкриха основни правила за съвместна дейност, комуникационните тайни на „необикновените“ лидери, след което разделиха присъстващите на малки групи и поставиха индивидуални задания. Така, чрез търсене на решения по зададени казуси, те затвърдиха знанията за комуникацията, доброто впечатление и етикета при работа.

Свързани статии