Деветокласник седна на стола на кмета на Първомай

Мариян Колев от 9 А клас на СУ,,Проф. д-р Асен Златаров” седна на стола на кмета на общината Първомай Николай Митков.

Размяната на местата бе осъществена в рамките на националната кампания ,,Мениджър за един ден”. Ученикът се запозна с основните правомощия и задължения на кмета. На проведената оперативка Мариян Коле се представи на заместник-кметовете, секретаря на общината и други служители на общинска администрация, които пък от своя страна го запознаха накратко със своите отговорности.

Ценен практически опит натрупаха и Ана-Мария Ангелова от 8 ,,а” клас и Елена Стоянова от 9 ,,а” клас като кметски наместници в кв. Дебър и кв. Любеново.

,,Мениджър за един ден” е най-значимата образователна инициатива и програма на „Джуниър Ачийвмънт България”, която подпомага кариерната реализация на ученици и студенти над 16 години. В рамките на един ден участниците се запознават с реалната работа в институции и организации в цялата страна. Така младите хора могат да получат истинска подготовка за реалния свят, както и безценен опит.

Свързани статии