Децата от ЦНСТДУ-Карлово представят изложба „След зимния сън“/СНИМКИ/

Заповядайте на откриването на изложба на децата от ЦНСТДУ-гр. Карлово, на тема ,,След зимния сън‘‘ на 11.04.2022год. (понеделник) от 17.30 ч. в ,,Центъра за занаяти и култури‘‘ в комплексната част на ,,Старинно Карлово‘‘ – Бухаловия хан.

Изложбата е част от Националната кампания на най-големия доставчик на социални услуги Соник Старт в България, за ТОЛЕРАНТНОСТ ,,Старт на Лъвските мечти‘‘ и „Заедно сбъдваме мечти“.

Събитието цели, да представи и популяризира творчеството на децата с увреждания пред широката общественост, да се подкрепи активното социално включване и възможностите за привличане на повече хора към каузата за толерантност, възможност за създаване на позитивно взаимодействие и общуване, преодоляване на стереотипите, стигмите и предразсъдъците.

Изложбата, ще бъде позиционирана в Бухаловия хан от 11.04 до 17.04.2022год., всеки който желае е добре дошъл, да подкрепи децата.

Свързани статии