Д-р Кабаиванов се срещна с активните младежи на Карлово

Кметът на общината Д-р Емил Кабаиванов поздрави активните младежи към Младежки информационен център-Карлово за многобройните им доброволчески инициативи за града и за нестихващия младежки ентусиазъм. В приятелски разговор с тях кметът обсъди възможности за бъдещо съвместни инициативи с общината, като прикани младежите да споделят свои идеи и предложения за развитието на града и разнообразяване на културния календар на общината.

Предложи срещите с младежите да са регулярни, за да се чува какво искат младите хора и сподели, че винаги е отворен за техните идеи.
Предстоят съвместни дейности с отдел „Екология“ за опазване чистотата на реките Стара Река и Стряма, засаждане на розови храсти и дръвчета в града, както и образователни дейности за насърчаване правилното използване на новите контейнери за растителни отпадъци и разделно сметосъбиране.

Кметът си поговори с младежите и за демократичното участие на младите хора в процесите на вземане на решения. Ръководителят на Младежкия център-Цветина Захарлиева го запозна с предстоящите дейности по проекта им „Младежкото участие е важно“, по който младежите подготвят книга за младежкото участие в различните нива на властта, която ще представят пред местната власт и на национално ниво.

Свързани статии