Д-р Емил Кабаиванов се срещна с Хенрик Мюнте от Конфедерацията на работодателите в Норвегия

На 10-ти май 2022 г. кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов проведе работна среща с представители на Българската търговско промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO) и Норвежко-българската бизнес група.

Визитата се организира в рамките на проект STRONG – http://www.strong-project.eu, финансиран по Програма Социален диалог – достойни условия на труд, Норвежки финансов механизъм. Участие в срещата взеха Хенрик Мюнте – юридически съветник на Конфедерацията, Наталия Дичева – координатор по проекта от страна на БТПП, Мадлена Владимирова от Норвежко-българската бизнес група и Доньо Тодоров – председател на Общински съвет Карлово.

По време на срещата г-н Мюнте представи норвежкия модел на социален диалог и тристранно сътрудничество.

Бяха обсъдени добри примери в областта на колективното трудово договаряне и прилагането им в България. Д-р Кабаиванов представи опита на община Карлово при реализиране на международни инициативи и сътрудничество със сходни организации от Европа и света. Внимание бе отделено на ролята на град Карлово през годините като важно средище за културно и социално-икономическо развитие на страната. Срещата приключи с връчване на сертификати на ученици, участвали в инициативата „Мениджър за един ден“ на Junior Achievement България.

Свързани статии