Бюлетин от Кризисния щаб на община Карлово

Възстановен е мостът над р. Мъртвица на пътя между селата Дъбене и Войнягово. Пътното съоръжение беше разрушено при наводнението от 2 септември 2022 година. Възстановяването на моста съкращава пътя на жителите на с. Войнягово и с. Климент до общинския център Карлово, както и на жителите на с. Дъбене до главния път Карлово – Пловдив. В момента е възстановено само едно пътно платно и пътните превозни средства трябва да се изчакват. В най-кратки срокове ще бъде поставена пътна сигнализация, която да регулира движението. Възстановяването на моста е аварийно, в плановете на Oбщина Карлово е до края на годината да бъде разработен проект, а догодина да бъде изграден изцяло нов мост.

Цялата налична техника работи вчера в пострадалите от наводненията карловски села Богдан, Каравелово и Слатина. Кризисният щаб призовава всички собственици на едра, средна и малогабаритна техника да се свържат с Общината, за да бъдат обсъдени възможностите за включване на свободните мощности в разчистването.

Изготвен е график за дейностите по разчистването в с. Каравелово, както следва:

от 20.09. до 25.09. – карето между улиците „Христо Христов“, „1-ви май“, „Гена Павлова“ и „Бистрица“ в участъка от ул. „Г. Димитров“ до ул. „Вл. Ленин“;
от 26.09. до 3.10. – ул. „Еделвайс“;
от 3.10. до 10.10. – ул. „Съединение“ и участъка между улицата и реката;
от 10.10. до 15.10. – ул. „1-ви май“ между ул. „Вл. Ленин“ и ул. „Стремска“, ул. „Роза“, ул. „Московска“;
от 15.10. до 25.10. – стадион.

Обществен съвет, който да наблюдава разходването на средствата от даренията за пострадалите карловски села, създаде вчера Общинският съвет в Карлово. Общественият съвет включва представители на ОбС, на общинската и областната администрации, на Агенцията за социално подпомагане, кметовете на пострадалите населени места, както и местни жители, избрани от населението. Одобрени бяха и правила за работа на Обществения съвет. Персоналният му състав ще бъде уточнен, след като всички населени места излъчат своите представители на общоселски събрания.

Кризисният щаб благодари на всички дарители, които подпомагат усилията на Община Карлово да се справи с бедствието.
Банкова сметка за дарения:
IBAN: BG81FINV91508416025382
BIC FINVBGSF
ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО,УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6
Титуляр: Община Карлово
БУЛСТАТ: 000471365
Код за вид плащане – 44 51 00

Председател на Кризисния щаб и кмет на Община Карлово
Д-р Емил Кабаиванов

Свързани статии