Ангел Стоев обсъди с управителя на „ВиК-Пловдив“ финансовото здраве на дружеството и изпълнението на големите проекти

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив е в добро финансово здраве и работи активно по всички големи проекти на територията на Пловдивска област. Това декларира управителят на дружеството инж. Огнян Кулишев пред областния управител на област Пловдив Ангел Стоев. Темата на работната им среща бе състоянието на ВиК мрежата като част от критичната инфраструктура в контекста на подготовката на предстоящите парламентарни избори.

Инж. Кулишев обясни, че няма опасност от прекъсване на водоснабдяването заради неплатени сметки за ток от страна на „ВиК-Пловдив“. Преди дни е платена 30 на сто от дължимата сума, а останалата част ще бъде погасена, след като дружеството получи одобрените от редовното правителство финансови компенсации за предходните три месеца. „Имаме пълното право на тях, защото ние не сме повишавали таксите за водата, въпреки скока на цената на електроенергията. Нормално е да имаме известни затруднения, особено при реализирането на инвестиционната ни програма по изграждане на нови мрежи и пречиствателни съоръжения“, обясни инж. Кулишев. Продължава работата по мегапроект за доизграждане и реконструкция на ВиК системи на територията на общините Пловдив, Карлово, Хисаря, Асеновград, Първомай и Стамболийски.

Предстои да започне работата по Южния обходен колектор на Пловдив, заяви инж. Кулишев. В отговор на въпроса на областния управител защо се бави старта на строителството, той обясни, че техническият проект е готов, но в момента върви съгласуването му с компетентните институции и всички министерства, за да получи строително разрешение. „Надяваме се да стартираме през септември от улиците „Царевец“ и „Модър“, продължаваме по бул. „Ал. Стамболийски“ като го разделяме на три етапа, ще затваряме един по един участъците, за да не се блокира напълно движението по него“, коментира управителят на  „ВиК-Пловдив“. Цялото трасе на колектора е 11 километра като тръгва от бул. „Пещерско шосе“, през „Царевец“ и „Модър“, оттам под бул. „Александър Стамболийски“, през „Нестор Абаджиев“ в  „Тракия“ и се зауства в пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбата ще стига до 3.5 метра вътрешен диаметър.

Областният управител поиска да получи информация какво се е случило за последните 7 месеца и до къде е стигнало решаването на проблема с подобряване на качеството на питейната вода на Брестовица. В предишния мандат след неговата намеса се стигна до преработка на ВиК проекта за изграждане на довеждащ водопровод и пречиствателна станция.  Община „Родопи“ пое ангажимент да възложи хидроложко проучване за намиране на нови водоизточници.

„На този етап са направени два нови сондажа, които са с много добри показатели. Водата е  чиста и с много добър дебит. „Български ВиК холдинг“ ще финансира с около 2 млн. лв. изграждането му до първо стъпало. В момента със средства на „ВиК-Пловдив“ финансираме проектирането и изграждането на пречиствателно съоръжение на сегашния водоизточник“, обясни инж. Кулишев.

В срещата при областния управител участваха също заместник областните управители Даниела Николова и Иванка Петкова, както и зам.-управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив инж. Динко Господинов.

Свързани статии