20 активни граждани се учат на дарителство по проект на карловско сдружение

Четиридневно обучение по проект на Сдружение “Млади, активни, креативни”, с. Куртово се провежда в Красново. Темата на обучението е “Активно дарителство за активна промяна”.

В него участват 20 представители на гражданския сектор от района на община Карлово – НПО, читалища, клубове, неформални граждански обединения, отделни граждани, активни младежи. Събитието има за цел да повиши дарителската им култура и да насърчи участниците да даряват, както и да придобият умения за иницииране на обществено значими каузи, включително и дарителски такива.

Обучението се реализира в рамките на проект със същото име, който предвижда създаването на Местен дарителски фонд в община Карлово. Той ще подкрепя малки местни инициативи, насочени към положителна промяна в различните населени места от района.

В програмата на обучението са предвидени лекции за това как да се разписват идеи под формата на проектно предложение, за да се представят успешно пред спонсори, дарители и други потенциални източници за финансиране. Водещи експерти от областта на дарителството, доброволчеството, мобилизирането на общности, лидерство и други ще станат част няколкодневното обучение, споделяйки опита си.

Проект “Активно дарителство за активна промяна” се реализира от СНЦ “МАК”, с. Куртово, в партньорство с НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”, с. Столетово. Финансовата подкрепа за проекта е осигурена по програма “Развитие на дарителството на местно ниво” от Сдружение “Платформа АГОРА” и Фондация “Америка за България”.

Свързани статии