1 183 663 лева от даренията са разплатени на пострадалите от наводненията

Собствениците на 207 пострадали имота в община Карлово са получили полагащите им се средства от събраните дарения. След наводнението от 2 септември 2022 г. общината обяви дарителска кампания, в която до 16 декември са постъпили 1 783 568.98 лева.

В Общината са подадени 218 заявления за 217 имота /за един от тях има входирани 2 заявления/. Направени са преводи по 208 от тях – за 207 имота. Осем от заявленията не са окомплектовани с всички изисквани документи, изчаква се тяхното представяне. Изплатени са определените от Общинския съвет суми на собствениците на 7 пострадали имота от първа група, 12 – от втора, 152 – от трета и 37 имота от четвърта група. Общата сума на изплатените до момента дарения е 1 183 663.80 лева.

Общественият съвет ще заседава днес, за да разпредели още 233 000 лева от дарителската сметка, като неговото решение ще бъде внесено за одобрение на извънредна сесия на Общински съвет Карлово, която ще се проведе на 22 декември.

Свързани статии