Зам.министър Пламен Славов проведе среща със зам.-кметовете на община Карлово във връзка с рухналата Щампа

Днес, 17 юни 2021 г., в Министерството на културата беше проведена среща между доц. д-р Пламен Славов – заместник-министър на културата и заместник-кметовете на Община Карлово – г-н Антон Минев и г-н Николай Цветков, във връзка с аварийното състояние на Фабриката за вълнени изделия – недвижима културна ценност, дарена от Евлоги Георгиев на Община Карлово. Срещата се проведе в присъствието на г-н Александър Трайков – главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ и арх. Весела Цанова – началник на отдел „Недвижимо наследство“ към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“.

По време на срещата бяха обсъдени последващите законосъобразни мерки, които е необходимо спешно да бъдат предприети от страна на община Карлово, със съдействието на Министерство на културата. Беше очертана обща позиция, като се взеха следните решения:

  • Във връзка с възникналата аварийна ситуация, спешно да бъде извършена проверка на място от инспекторите на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата;
  • Беше уточнено, че когато заповедта на кмета по чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство не е изпълнена в определения срок, необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от общината за недвижими културни ценности с категория „местно значение“. В заповедта се посочва стойността на разходите за извършване на дейностите, която се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

 

 

 

 

 

 

Свързани статии