Внимание: Пръскат на 5 май в Хисаря, пазете пчелите

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че на 05.05.2021 г. ще бъде извършена дезакаризация на зелените площи.

Обработката на площите ще се извърши с препарата “БИОТЕК ЕК”.

Карантинен период – 24 часа.

Свързани статии