Веселин Бонов с принципи за справедливост, поносимост и предвидимост при управлението на община Калояново

Какво липсва в община Калояново? Кое е това,  което ще задържи младите хора и бизнеса  да се развиват тук?  Решенията на тези въпроси, които хората  задават са в програмата, която ви предлагам да реализираме заедно. Първи и основен приоритет  са хората.  Предлагам Ви:

Данъчна политика, основана на принципите: справедливост, поносимост, предвидимост.

Стимулиращи размери на местни данъци и такси и цени на административни услуги.

Повишаване  събираемостта на местните данъци и такси, а не за тяхното увеличаване;

Подобряване качеството и съкращаване сроковете при предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса чрез повишаване компетенцията и уменията на общинските служители.

Увеличаване броя на извършваните по електронен път административни услуги;

Защита на малките и  средни предприемачи;

Привличане на инвеститори, с ясно заявени социални приоритети, насочени към млади специалисти.

Веселин Бонов-кандидат за кмет на БСП община Калояново

Кукуването и продаването на гласове е престъпление!

Свързани статии