Веселин Бонов от БСП с 11 приоритета за развитието на община Калояново

Просперитетът и благоденствието на жителите на община Калояново е наша обща отговорност. Воден от стремежа да създадем възможности и равни условия за всички в нашата община Ви предлагам 11 приоритета:

 1. Политика, ориентирана към хората и подобряване качеството на живот;
 2. Увеличаване средствата за капиталови разходи за ремонт на пътна мрежа, изграждане на улици и тротоари;
 3. Доизграждане и подмяна на В и К мрежата; изграждане на канализационна мрежа; поетапна реконструкция и подмяна стари и амортизирани канализационни и водопроводни тръби и съоръжения;
 4. Изграждане на зелени зони за отдих и детски площадки;
 5. Безплатни детски ясли и подготвителни групи, безплатни занимания по интереси в детските градини в областта на чуждите езици, изкуствата и спорта;
 6. Подкрепа за читалища и самодейни колективи;
 7. Стимулиране на детски, професионален и любителски спорт;
 8. Гарантиране на обществения ред, сигурност и защита на жителите на общината и тяхното имущество;
 9. Компетентно и прозрачно местно самоуправление;
 10. Опростяване на процедурите и намаляване на сроковете за административно обслужване на гражданите и бизнеса;
 11. Граждански консултативен съвет за включване на жителите във вземането на решения за развитието на общината.

Уважаеми жители на община Калояново,

Вярвам и винаги съм работил така, че хората от нашите села да усещат ежедневната грижа от страна на общината.

С професионализъм и почтеност За община Калояново!

За  отговорно управление!

Веселин Бонов – БСП, се явява на извънредните местни избори за кмет на община Калояново

с бюлетина № 11

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Свързани статии