Важни думи от съда за казуса с Машора

Тошко Тодоров – Машора вече е у дома си в карловското село Столетово. Както съобщихме, Апелативен съд Пловдив определи мярка за неотклонение „домашен арест“ на издирвания от гръцки съд за трафик на бежанци 64-годишен българин. За Машора е издадена Европейска заповед за арест /ЕЗА/ от компетентен орган на Република Гърция, в която се съдържа информация за извършено в Гърция престъпление, съобщиха от нашия съд. Престъплението се изразявало в оказване на помощ срещу заплащане за незаконно влизане от Турция в Гърция на 28 граждани на Ирак, Иран и Бангладеш, посредством МПС „кемпер“, снабдено с фалшиви регистрационни номера.

В хода на въззивните прения защитникът на исканото за предаване лице и представителят на Апелативна прокуратура гр. Пловдив изразиха становища, че мярката за неотклонение „домашен арест“ би обезпечила присъствието на Тошко Тодоров при разглеждането на делото по същество в окръжния съд.

Пловдивският апелативен съд прие, че издадената европейска заповед за арест е редовна и коректно сочи искането за предаване на българския гражданин Тодоров за провеждане на наказателно преследване за споменатия трафик на хора, което е престъпление по гръцкия наказателен закон. Прие, че окръжният съд е бил прав да не се занимае с тезата на защитата, че Машора не бил извършил това престъпление.

Посочи, че преценката на молещата държава-членка е суверенна и не подлежи на ревизия в процедурите по изпълнение на ЕЗА от замолената държава-членка. Подчерта, че това правило произтича от принципа на взаимно признаване на държавите-членки. Разясни, че във връзка с този принцип не се изпращат събраните от чуждестранния компетентен орган доказателства, а след като не разполага с подобни доказателства, българският съд няма възможност да интерпретира представените от страните нови сведения като достоверни или недостоверни, нито да организира проверки за тяхната правдивост.

Въззивният съд сподели и виждането на първата инстанция, че е налице опасност от укриване. Тази опасност се извежда от данните за тежестта на твърдяното престъпление, за което е предвидена висока наказуемост, а също от данните за наложилото се международно издирване на Тодоров и сериозността на намерението на гръцките компетентни власти да проведат наказателно преследване. Заедно с това апелативният съд прие, че в аспекта на чистото съдебно минало на Машора, неговата трайна обвързаност с България и недоброто му здраве, въпросната опасност не разкрива интензитет, достатъчен за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Определението на Апелативен съд – Пловдив е окончателно.

На 28 октомври в съда в Пловдив ще се гледа искането за екстрадация на Тошко Тодоров-Машора в Гърция.

Свързани статии