В Карлово откриват център за работа с деца на улицата

На 07.06.2021 г. (понеделник) от 10:30 часа ще се проведе заключителна пресконференция и от 11:00 часа официална церемония по откриването на обект „Център за работа с деца на улицата”, намиращ се на адрес – гр. Карлово, ул. „Еделвайс” № 33.

Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020 г.

По време на събитието ще бъдат отчетени дейностите по реализацията на проекта, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Свързани статии