Стартираха информационни кампании за овластяване на млади момичета в Община Карлово

Сдружение „Млади, активни, креативни“ стартира информационни кампании за овластяване на млади момичета от община Карлово по Проект „Дай си шанс!“. Проектът е финансиран от Българския фонд за жени и бе един от 14 одобрените проекта сред 44 кандидатури.

Основна цел на проекта е овластяване на ромски момичета чрез насърчаването им да продължат своето образование, спомагане на професионалната им ориентация и избор на подходяща специалност за средното им образование.

Настоящият проект цели да достигне до момичета от 7 клас, предимно от ромски произход, застрашени от отпадане от образователната система, поради насилствени ранни бракове и раждане на деца.

До момента Сдружението проведе няколко информационни кампании на терен в някои от пилотните училища ( ОУ „Христо Г. Данов, с.Розино, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Карлово), води дискусии с момичетата за опасностите от ранно встъпване в съпружески отношения, ранно започване на сексуален живот и опасността от раждания на деца от деца. Засегната бе и темата за икономическата зависимост, в която биха изпаднали, ако не продължат своето образование.

Предстоят още няколко информационни кампании в училища в Община Карлово, след което ще бъде сформирана група с желаещи момичета, с които ще посетим средните училища в общините Карлово и Сопот, където ще имат възможност на място да се запознаят с обстановката, учебната база, специалностите, учителите и учениците на тези училища. Така ще им помогнем да направят по-лесно своя избор къде да продължат своето средно образование след завършване на 7 клас.

Свързани статии