Преизбраха Иван Стоенчев за председател на ЛРС-Карлово

Иван Стоенчев е преиз­бран за председател на ЛРС-Карлово. Това е решение на проведеното преди дни от­четно-изборно събрание на сдружението, обединяващо 21 дружинки, в които члену­ват общо 1265 ловци.

На събранието е отчетено доброто финансово състоя­ние на сдружението, пробле­мите около африканската чума по свинете и стопанис­ването на дивеча в рамките на всичките 6578 ха ловна площ, която стопанисват ловците от ЛРС-Карлово.

Новият мандат започва с нов ръководител на Кон­тролния съвет на сдруже­нието. За председател на КС е избран Николай Николов. В 9-членния състав на УС също има ново попълнение./slrb/bg

Свързани статии