Председателят на ОбС Хисаря с поздрав за 12 октомври

Уважаеми служители на Общинска администрация, уважаеми кметове, уважаеми колеги общински съветници,

12 октомври е Денят на българската община.

За първи път отбелязваме този празник официално, след като Денят на българската община беше приет с решение на Министерски съвет на 6 октомври 2021 г.
На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление“, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт, сред които общински съвети, кметове и техните помощници.

Аз съм убеден,че всеки ден, всеки един от нас се старае да работи в полза на обществото, да помага за решаване на значими проблеми, да бъде отзивчив и да защитава символа на българската община-работа за гражданите.

Благодаря Ви за упорството!

Желая Ви здраве, устрем и енергия!

Инж. Найден Павлов-председател на ОбС Хисаря

Свързани статии