Официално откриха Центъра за работа с деца на улицата в Карлово/ВИДЕО/

Център за работа с деца на улицата“ официално бе открит днес в Карлово по европейски проект BG16RFOPOO1-1.038-0003-C01. Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.001-039/Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г./ на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 г. Стойността на проекта е 1 481 288,21. Датата на стартиране на договора е 08.05.2020 г. Датата на приключване на дейностите по проекта е 08.03. 2022 г.

Молебен за здраве и благоденствие отслужи Негово благоговейнство иконом Марко Тодоров – архиерейски наместник на Карловската духовна околия,
Лентата прерязаха д-р Кабаиванов, Доньо Тодоров и представител на фирмата-изпълнител на строително-монтажните дейности. Тематичен поздрав отправиха деца от ДГ „Зорница“.
Поредната социална услуга, предоставяна от община Карлово е комплекс от превантивни дейности, свързани с попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата. В новия център ще се работи индивидуално с детето и неговото семейство.

Основни потребители на центъра ще бъдат деца, които пребивават на улицата епизодично или за различни периоди – сами, придружавани от възрастен; въвлечени са в различни най-тежки форми на труд, но вечер се прибират в дом; са избягали от дома си или специализирана институция, в която са били настанени.

Целта на проекта е да допринесе за подобряване, обновяване и модернизиране на социалните услуги, предлагани в община Карлово, в съответствие с разрастващите се потребности на потребителите им; да бъде удовлетворена потребността от конкретната социална услуга; да допринесе за социалното включване и по-добрите условия на живот на деца в риск от попадане на улицата и отпадане от училище, за балансираното развитие на градската територия чрез изграждане на центъра в рамките на социалната зона за въздействие на  Карлово.

На официалната церемония по откриването присъстваха кметът на общината д-р Емил Кабаиванов и неговият екип, председателят на Общинския съвет Доньо Тодоров, заместник-командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада полковник Мирослав Костадинов, началникът на Военно формирование 22680 подполковник Димитър Мерудийски, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Надежда Сеизова, представители на фирмите-изпълнители.

Свързани статии