Обява за инвестиционно предложение в Хисаря

ОБЯВА

До заинтересуваните лица и общественост

От: Ваня Петкова Зидарова

В качеството си на: Управител на „ЗИДАРОВА 72“ ЕООД

Пълен пощенски адрес: Област Пловдив, Община Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Розова долина“ №1

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Ремонт и реконструкция на покривна настилка и дворно място, закупуване на оборудване и обзавеждане и изграждане на фотоволтаична система за нуждите на ресторант, намиращ се в землището на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Мнения и възражения ще се приемат в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване а тел. 0893 666 591 и на ел. поща /e-mail/: [email protected]

 

Свързани статии