Община Карлово почиства сервитутни участъци със собствена техника

Служители от община Карлово започнаха почистване на сервитутни участъци от общинската пътна мрежа.

Със собствена техника – трактор с прикачен инвентар, на 7 юни бяха отстранени треви и храсти в двете посоки на пътя Войнягово-Климент. Дейността продължи на 8 юни по трасето Карлово-Соколица, отново встрани и от двете пътни ленти за движение.

Работата, в зависимост от атмосферните условия, ще продължи до цялостното почистване сервитута на общинската пътна мрежа.

Свързани статии