Областният зове старейшините в Калояново най-после да изберат временен кмет

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – КАЛОЯНОВО

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЛОЯНОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 31.05.2021 година Общински съвет – Калояново е провел свое извънредно заседание и с Протокол № 22 са приети Решение № 181 и Решение № 182. По отношение на цитираните решения е осъществен контрол за законосъобразност от страна на Областния управител на област Пловдив и същите са върнати в срок за ново обсъждане, респ. отмяна от Общински съвет – Калояново.

С настоящото желая да се обърна към Вас като апелирам Общински съвет – Калояново да изпълни императивните норми на Закона за местното самоуправление и администрация като избере временно изпълняващ длъжността кмет на Община Калояново. Законодателят ясно и в пълна степен е отчел изключителната важност на непрекъсваемостта на управленския процес в една община като гаранция за законосъобразност и защита правата и интересите на гражданите. Пряката демокрация и волята на гражданите са основните мотиви именно на общинския съвет да е вменено правомощието за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община. Всеки един от Вас е получил мандат на представителство от гражданите на община Калояново. Вие сте призвани да защитите в пълна степен обществения интерес посредством изпълнение на императивите на действащото законодателство.

Най – учтиво Ви моля, да оставите тесните партийни цели и интереси отвъд и да положите необходимите усилия да отговорите на очакванията на гражданите на Община Калояново. Обратното би означавало, че абдикирате от отговорностите, които сте поели, както към своите избиратели, така по отношение защитата интересите на Община Калояново.
Политиката означава умение за управление, чиято основа са общите ценности и това налага да намерите консенсус помежду си за взимане на решение в изпълнение на действащото законодателство.

Припомняме, че след като ОИК Калояново отне правомощията на кмета Георги Георгиев заради влязла в сила присъда за шофиране под въздействието на дрога, общината остана на практика без кмет. При първия опит съветниците гласуваха за двамата заместник-кметове. Това са Веселин Бонов от квотата на БСП и Пламен Николов от квотата на НФСБ. Старейшините обаче не успяха да изберат нито един от двамата, за това утре отново се събират. Трябва да стане ясно кой ще заеме поста временно изпълняващ длъжността кмет на община Калояново. Той ще управлява докато президентът насрочи дата за извънредни местни избори.

Свързани статии