МИГ Хисаря сключи 7 договора с бенефициенти

Днес МИГ Хисаря с председател Мария Мустакова сключи 7 договора с бенефициенти на територията на община Хисаря по Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Проектите са насочени към деца от уязвими групи. Седемте договора са сключени с ОУ „Христо Ботев“ село Паничери с директор Мария Кирова, ОбУ „Христо Ботев“ село Красново с директор Йонка Марковска, ДГ „Слънце“ с директор Славка Нейчева, ДГ „Пинокио“ гр. Хисаря с директор Росица Симеонова Хисаря, ДГ „Дъга“ гр. Хисаря с директор Ваня Бегова, ДГ „Мечо Пух“ гр. Хисаря с директор Куна Гайдарска и с община Хисаря в лицето на кмета инж. Пенка Ганева.

През следващата седмица предстои договорите да влязат в сила и дейностите по тях да започнат да се реализират. Проектите са с продължителност 24 месеца.
Децата в община Хисаря ще имат възможност отново да участват в кръжоци по плуване и в кръжоци, които развиват техните способности и таланти.

На събитието присъстваха присъстваха и изпълнителният директор на МИГ Хисаря Йонко Йонков, както и експертът СВОМР Теодора Тодорова. Подписи под договорите положиха и счетоводителите Николай Ченгелски и Елена Топузлийска.

Свързани статии