Кметът на Карлово ще проведе среща с директорите на общинските училища

На 28.06.2021 г. от 10:00 часа в зала 305 на Община Карлово кметът на общината д-р Емил Кабаиванов ще проведе работна среща с директорите на карловските общински училища. На срещата ще бъдат обсъдени въпроси свързани с достъпа до спортните съоръжения, изградени по Проект № BG16RFOP001-1.038-0002 „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

След срещата, гражданите ще бъдат информирани за резултата от обсъжданата тема.

Свързани статии