Кандидат-кметът на БСП за Калояново с идеи и амбиции за развитие са общината

Община Калояново е в близост до областния център Пловдив и на 16 км. северно от Автомагистрала „Тракия“ – основна пътна артерия в Южна България. Това е благоприятно разположение, което може и трябва да допринесе за развитието на общината ни. За да стане това трябва да се възползваме активно от възможностите за свързаност и достъпност със съседните ни общини в няколко направления: транспорт- за бърз и удобен достъп до различни пазари, възможност за труд и ползването на услуги; достъпност до социални, образователни и бизнес услуги; икономическа свързаност, инвестиции, обновяване на местната икономика, създаване на регионален клъстер и свързани производства- за осигуряване на заетост и увеличаване на доходите.

Другите възможности са коопериране със съседните и близки на община Калояново общини за проекти в сферата на опазването на околната среда, управлението на отпадъците; съместни дейности по опазване на обществения ред, превенция и борба с пожари, наводнения и други природни бедствия; съвместни действия за развитие на туризма, културата, социалните услуги и здравеопазването.

Всичко това е възможно да се реализира чрез съвместни проекти и междуобщинско сътрудничество.

Веселин Бонов-кавдидат за кмет на община Калояново, издигнат от БСП

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Свързани статии