Гимназията в Клисура обяви прием за ученици по две специалности/ВИДЕО/

За 2021 – 2022 година Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура обявява прием на ученици след завършено основно образование по две специалности – „Икономика и мениджмънт“ – професия „Икономист“ и специалност „Горско стопанство и дърводобив“, професия „Техник-лесовъд“, трета степен на професионална квалификация.

В края на срока на обучение учениците получават два документа – Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация. На учениците се осигурява безплатен специализиран превоз, стипендии за отличен успех, за ученици без родител и за подпомагане достъпа до образование за семейства с по-ниски доходи.
През 2020 година изцяло ремонтирахме три нови класни с нови санитарни помещения, обновихме физкултурния салон, осигурихме лаптопи и таблети за обучението от разстояние в електронна среда. Училището ни има сформирани групи за занимания по интереси – народни танци, дигитален свят, волейбол, млад природозащитник, както и групи за преодоляване на обучителни затруднения по проект „Подкрепа за успех“. От тази учебна година работим и по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, като сме осигурили още нови преносими компютри и таблети за учениците, като по проекта се предвиждат обучения на ученици, родители, медиатор и учители за работа с електронни устройства във връзка с обучение от разстояние в електронна среда, съобщи директорът на училището Румена Милова.

Необходимите документи за кандидатстване са – свидетелство за завършено основно образование, медицинско свидетелство от личния лекар и служебна бележка с резултатите от НВО в 7 клас. Подаването на документи е от 05.07.2021 до 07.07.2021 г.

Свързани статии