Гимназията по икономика в Клисура с нов спечелен проект в полза на ученици, родители и педагози/СНИМКИ/

Гимназията по икономика „Тодор Влайков“ в Клисура работи по нов спечелен проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съобщи директорът на училището Румена Милова.
По проекта получихме от Министерството на образованието и науката 12 нови преносими компютри и 15 нови таблета за нуждите на обучението от разстояние в електронна среда, както и за присъствените часове в училище.

От 21.06.2021 г. до 30.06.2021 г. ще бъдат обучени 26 ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в това число и за работа с електронни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. По проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са предвидени обучения за родители, образователен медиатор и педагогически специалисти, които ще се проведат в периода от 01.07.2021 г. до 10.09.2021 г., разказа още Румена Милова.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Свързани статии