Ето какви решения взе карловският парламент

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание на 25 ноември.
По предложение на кмета на общината д-р Емил Кабаиванов, местният законодателен орган даде съгласие да бъде учреден Съвет по въпросите на социалните услуги. „Този съвет подпомага анализа на потребностите от социални услуги в общината и разработва предложения за подобряване качеството и ефективността на тези услуги. Създаването му е съгласно разпоредбите на Закона за социалните услуги.“, поясни кметът. В новосъздадения консултативен орган влизат, с решение на Общинския съвет, представители на администрацията, на дирекция „Социално подпомагане“, МБАЛ „Д-р Киро Попов“, Районно управление Карлово и Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

На редовната ноемврийска сесия бе отпуснато еднократно финансово подпомагане за стимулиране на три деца с изявени дарби, завоювали първи места на национални и регионални състезания.
ОбС реши да бъде отпусната и еднократна финансова помощ за лечение.

Свързани статии