Два важни проекта спечели Читалището в село Климент

„Спечелихме нови два проекта по програми на Министерство на културата на обща стойност 19 000 лв. за развиване на творческа дейност в читалището“, съобщиха от културната институция.
Скъпи самодейци, вие сте хората, които отново ще творят, ще пресъздават и ще предават на идните поколения стародавните традиции на Климент, коментира кметът Мано Манов.

Проектът „Колелото на годината“ има за цел последователно да представи годишният цикъл на празниците, да отрази непрекъснатостта на народните традиции в живота на хората в празничен спектакъл. Основна цел е създаване на нов, устойчив и разпознаваем артистичен продукт на любителското изкуство, който да бъде разпространен както в България, така и в чужбина. Проектът се ангажира да подкрепи творческото развитие на местните самодейци, които наброяват над 100 човека от всички възрастови групи, запознавайки ги по-отблизо с танцови практики по създаването на един съвременен продукт. Със създаването на спектакъла местното читалище ще обогати своя репертоар и ще има готовност да представя традиционната българска култура на национални и международни празници и фестивали. Читалището ще закупи нови костюми за танцьорите. Резултатът от проекта – спектакъл „Колелото на годината“, ще бъде представен пред жителите и гостите на с.Климент на 21 септември 2022г. в навечерието на Деня на независимостта на България и Празник на селото.

По проект „На театър в Долината на розите“ с.Климент ще се радва на нова арт инсталация в автобусната спирка на селото. По иновативен начин дървени пейки ще „разказват“ за историята, бита, традициите, културата и празниците на с.Климент. Новата придобивка ще служи за туристически гид и информационен център за гостите и жителите на нашето прекрасно село.

Свързани статии