Библиотеката на хисарското читалище с нов спечелен проект

Библиотеката при НЧ „Иван Вазов – 1904 г.” – гр. Хисаря вече втора поредна година по време на пандемия печели проекти за нови книги по Програма на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2020, 2021 г.”, разказа за ПБ Новинар библиотекарят Дарина Милева.

През 2020 г. беше одобрен и реализиран проект за 3769.93 лв. и бяха закупени 342 книги за деца и възрастни, предимно художествена и учебно-помощна литература, както и от различни области на знанието – философия, обществено-политическа литература, медицина, изкуство, литературознание, история и др. През 2021 г. одобреният проект е на стойност 1378.47 лв. и ще бъдат попълнени фондовете на библиотеката с необходимата литература в същите области, както и в естествени науки, спорт, езикознание, география и др. Ще бъдат закупени 127 книги, с които да бъде попълнен и обновен фондът, който има най-голяма обръщаемост – художествена и учебно-помощна литература.

Библиотеката непрекъснато получава и много частни дарения – от издателства, фирми, еднолични търговци, писатели, частни лица и граждани от Хисаря, новодомци и от страната. Невъзможно е да се изброят имената на всички. Към всички тях библиотекарките поднасят своите искрени благодарности за техния благороден жест и са щастливи, че в тяхно лице намират подкрепа и съдействие в усилията им за комплектуването в библиотеката.

Свързани статии