Засилено присъствие на служители на реда в малките населени места ще гарантира реда и ще бори битовата престъпност

Изолацията заради пандемията с коронавирус намали домовите кражби, а масовото присъствие на полицията по улиците – битовата престъпност. С поетапното разхлабване на мерките и постепенното връщане към нормалния ритъм на живот се очаква ръст на регистрираните престъпления, а едни от най- потърпевшите са възрастните и самотноживеещи хора в малки и отдалечени населени места.

Сформираните мобилни екипи от служители на криминална и охранителна полиция на пловдивската дирекция ще възстановят своя график да се срещат с жителите и представителите на местната власт в отдалечените общини, за да осигурят обществения ред. Към тях ще се присъединят и допълнителни сили, които ще извършват постоянни обходи в населените места на обслужваната територия и ще реагират незабавно при установени нарушения. Униформени служители ще се грижат и за охраната на селскостопанската продукция до пика на кампанията по прибирането на рози и череши. Предвидено е патрули да извършват обходи и в по-малките населени места, където обработваемите площи са по-малко. Целта е да се предотвратят набези, опити за посегателства и битови престъпления.

С началото на селскостопанската дейност, свързана с розобера и черешобера стартира специализирана охранителна и превантивна операция. Предвидено е тя да продължи до пълното прибиране на цялата селскостопанска продукция.Екипите на полицията ще дежурят непрекъснато, включително и в тъмната част на денонощието и ще гарантират за спокойното прибиране на реколтата.

Маршрутите за изпълнение на охранителната операция ще бъдат съгласувани с местната власт. екипи ще дежурят в районите с розови и черешови насаждения, пунктовете за изкупуване на реколта и тези за наемане на работна ръка. Със своето засилено присъствие в отдалечените места, полицията ще подпомогне местната власт при опазването на селскостопанската реколта от престъпни посегателства.

Планирани са ежедневни обходи в активния сезон за производителите и засилен контрол на пунктовете, където ще се извършва изкупуването на продукция. Набелязани са и съвместни мерки за обмен на информация с частните охранителни фирми, звената за самоохрана, кметовете на населени места. Проведени са срещи с председатели на земеделски кооперации и представители на местната власт за надеждна охрана на складовите бази за съхраняване на селскостопанска продукция. Полските пазачи ще получат специални инструкции за координиране на действията с полицията.

При прибиране на реколтата и транспортирането са предвидени специализирани полицейски операции, които да ограничават рисковете от пътнотранспортни произшествия и инциденти с неукрепени товари. Такива операции ще се провеждат и с цел пресичането на кражби на животни и продукция.

Свързани статии