Вижте приема за 8 клас на СУ „Христо Смирненски“ в Хисаря/ВИДЕО/

Държавен план-прием след завършено основно образование след 7 клас за учебната 2020/2021 година:

1.1.Професия: 812010 Организатор на туристическа агентска дейност
Специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време
Проф.направление: Пътувания, туризъм и свободно време
С разширено обучение по английски език.
Брой паралелки: 1
Брой ученици: 26
Срок на обучение: 5 години
Степен на професионална квалификация: трета
Начин на прием: с конкурс по документи
Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от Тест 1 – БЕЛ и Тест 2 – математика и оценките по БЕЛ и чужд език, от свидетелството за завършено основно образование.

1.2.Професия 811070 – Готвач
Специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки
Проф.направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Без интензивно и разширено обучение по английски език.
Брой паралалки: 1
Брой ученици: 26
Срок на обучение: 5 години
Степен на професионална квалификация: втора

Начин на прием: с конкурс по документи
Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от Тест 1– БЕЛ и Тест 2 -математика и оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование.

Свързани статии