В Карлово ударно дезифекцират автобусните спирки

Екипи от община Карлово извършват ежедневна дезинфекция на автобусните спирки на градския транспорт на територията на град Карлово. Те са инструктирани за работа при конкретната ситуация и са подсигурени с необходимите предпазни средства. Призивът на община Карлово е, хората да изчакват на спирките на достатъчно голямо разстояние един от друг.

Освен дезинфекция на спирките, сметосъбиращата фирма в община Карлово също предприема мерки, целящи предотвратяване разпространението на зарата COVID-19. В процеса на сметосъбиране се извършва дезинфекция на контейнерите тип “Бобър”. Дезинфекцират се дръжките и капаците на всички контейнери с подходящи дезинфекционни препарати. Поетапно и по график ще бъдат извършвани дезинфекции на контейнерите във всички населени места на територията на община Карлово.
Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов препоръчва: Домоуправителите на жилищните блокове и кооперации да организират ежедневно миене и дезинфекциране на дръжки на врати, ключове на лампи, асансьори и стълбища.

Единственото сигурно средство за предпазване от заразата и прекъсване на нейното разпространение е социалната изолация. Бъдете отговорни! Спазвайте мерките за безопасност!

Свързани статии